Specjalizujemy się w szybkim serwisie i obsłudze klimatyzacji samochodowych.
Obsługujemy klimatyzacje wszystkich marek samochodów (czynnik R134a).

Oferujemy kompleksowe przeglądy klimatyzacji, czyli:

 • opróżnienie układu z czynnika
 • oczyszczenie czynnika i układu z wody
 • podciśnieniowa próba szczelności układu
 • napełnienie układu, wymiana oleju, czynnika z barwnikiem UV
 • odgrzybianie, ozonowanie klimy (na życzenie możemy wykonać tylko odgrzybianie)
 • sprawdzenie podciśnieniowe i nadciśnieniowe (próba azotowa) szczelności klimatyzacji
 • sprawdzenie ciśnienia układu,
 • czyli wszystko, co składa się na profesjonalny serwis klimatyzacji.

Przegląd i czyszczenie klimatyzacji w samochodzie wykonujemy sprawnie i dokładnie, byście mogli cieszyć się świeżym i zdrowym powietrzem w Waszych samochodach.

Używamy nowoczesnych urządzeń i czynników do klimatyzacji

Stacja Konfort 760R spełnia kryteria obowiązujących Dyrektyw CE (np. Dyrektywa Maszyn 2006/42/CE, Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/CE, Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/CE, Dyrektywa Wyposażenia Ciśnieniowego (PED) 97/23/CE, Dyrektywa 2006/40/CE dotycząca emisji układów klimatyzacji pojazdów silnikowych).

Stacja obsługi KONFORT 760R jest przeznaczona dla bardziej wymagających użytkowników, któr­zy potrzebują stacji obsługi układów klimatyzacji o wyższych parametrach. Tak jak i jej siostra 720R, również stacja KONFORT 760R może zostać zakupio­na w konfiguracji z czynnikiem R134a lub z R1234yf, a następnie w dowolnym momencie, przy użyciu odpowiedniego zestawu TEXA, poddana przezbrojeniu i użytkowana z czynnikiem R1234yf. Pierwszą, zauważalną gołym okiem różnicą jest piękny kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, z rozwiniętym interfejsem graficznym, który jest w stanie lepiej prezentować, za pomocą obrazów i zna­ków, poszczególne fazy pracy maszyny. Zbiornik o pojemności 20 kg zapewnia doskonały zakres pracy.

Warto podkreślić, że w przypadku tej stacji zarządzanie serwisem jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga użycia żadnego ręcznego zaworu, pozwalając opera­torowi na minimalizację czasu spędzonego w pracy, a tym samym zwiększyć rentowność warsztatu. W celu maksymalizacji skuteczności i precyzji operacji, zgodnie z oczekiwaniami najbardziej wymagających producentów pojazdów, model 760R wprowadza kolejną serię rewolucyjnych patentów: pierwszy z nich dotyczy hermetycznych pojemników na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Również w zakresie oleju, opatentowany został system automa­tycznego rozpoznawania pojemnika, aby uniknąć za­nieczyszczenia olejów czynnikiem z układu podczas fazy napełniania.

Bardzo ważny jest ponadto system blokady wagi (nie występuje w modelu 720R), który chroni wrażliwe jej części podczas przemieszczania stacji w warszta­cie lub jej transportu, co daje trwałą gwarancję wy­sokiej dokładności pomiaru. Ponadto, model ten używa specjalnego systemu automatycznej kontro­li dokładności pomiaru czynnika, opatentowanego przez TEXA, co pozwala na uzyskanie dokładności w napełnianiu układu o 20% wyższej w porównaniu do klasycznego systemu ważenia, stosowanego we wszy­stkich stacjach dostępnych dzisiaj na rynku. Również model 760R może skorzystać z tego samego zestawu akcesoriów dostępnych dla stacji 720R, a ponadto z Zestawu analizy czynnika chłodzącego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 • Obsługuje układy z czynnikiem R134a lub R1234yf
 • Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 • Rozwinięty interfejs graficzny
 • Zarządzanie BAZA DANYCH oraz usługami dostępnymi poprzez kartę Secure Digital
 • Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
 • Zbiornik wewnętrzny 20 kg
 • Dwustopniowa pompa próżniowa
 • Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
 • Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające wprowadzeniu wody do układu (patent)
 • Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
 • Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej (patent)
 • Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika (patent)
 • System blokady wagi
 • Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
 • Tryby pracy:
  • BAZA DANYCH
  • OBSŁUGA INDYWIDUALNA
  • MOJA BAZA DANYCH
 • Wielojęzykowe oprogramowanie
 • Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
 • Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
 • Uproszczone przeglądy stacji
 • Automatyczne odprowadzanie skroplin

OPCJE

 • Moduł WASY II do zdalnej aktualizacji Bazy Danych
 • Zestaw kontroli wydajności klimatyzacji
 • Moduł Bluetooth
 • Drukarka termiczna
 • Zestaw VDC do kontroli układów ze sprężarką o zmiennej pojemności
 • Zestaw do profesjonalnego płukania układów A/C
 • Zestaw do przedłużenia przewodów serwisowych
 • Zestaw przezbrajania stacji z czynnika R134a na R1234yf
 • Zestaw analizy czynnika (dostępny od października 2011)